PLANEET JA KESKKOND

Kvaliteetsed puuviljad on iga Eckes-Granini toote aluseks. Kuid loodusvarad on praegu suuremas ohus kui kunagi varem. Oma meetmetega jätkusuutlikult toodetava mahla, kliimakaitse ja jäätmete vähendamise valdkonnas püüame parimal võimalikul viisil optimeerida mahlatootmise keskkonnamõjusid.

Kestlikult toodetud mahl: me saavutame 100% jätkusuutlikkuse

Eckes-Granini kontsern allkirjastas 2019. aasta veebruaris kestlikkuse tagamise algatuse „Sustainable Trade Initiative“ („Kestliku kaubanduse algatus“) kokkuleppe „Sustainable Juice Covenant“ („Kestliku mahla leping“). Seega oleme võtnud endale kohustuse tagada kestlikkus kogu puuviljakasvatuse tarneahelas. Meie eesmärk on suuta pakkuda hiljemalt 2030. aastaks täielikku „100% kestlikku“ mahlavalikut. Seetõttu teeme intensiivset koostööd oma tarnijatega, et edendada ja tagada puuviljade kestlikku kasvatamist talude ja talunike edasise arendamise, koolitamise ja kontrollimise kaudu. Selle sammu astumisega toetame kasvatuspiirkondades loodusvarade kaitset. Samuti tagame, et kõiki meie toodete loomisesse kaasatud inimesi koheldakse hoolivalt, lugupidavalt ja õiglaselt.

Kliimakaitse: me saadame selge signaali

Kliimamuutused põhjustavad juba täna ilmastikus märkimisväärseid muutusi. Sellel arengul võib tulevikus olla põllumajanduse tootlikkusele suur mõju. See on muude ohtude hulgas veel üks põhjus, miks tuleb globaalset soojenemist 1,5 °C-ni piirata. Euroopa juhtiva mahlatootjana sooviksime sellega seoses saata selge signaali: me vähendame oma netoheite nullini. Selle ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks vähendame ja korvame oma toodete valmistamisel ja tarnimisel tekkiva süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Pakend: 100% taaskasutatav

Plastijäätmete suur osakaal mõjutab meie ökosüsteemi äärmiselt negatiivselt.  Meie ülesanne on sellele mõjule aktiivselt vastu astuda. Täna on 100% meie PET-pudelitest juba taaskasutatavad. Uute tehnoloogiate, keskkonnasõbralikumate pakendite ja PET-pudelite kasutamise kaudu töötame pidevalt taastöötluse haldamise parendamise ja jäätmemahu järjekindla vähendamise nimel.

Ambitsioonika ja kirgliku tiimita oleks meie muutumine üheks kõige kestlikumaks mahlatootjaks mõeldamatu.
» rohkem teavet

Oleme kliimaneutraalne ettevõte. 

» rohkem teavet

 

Eckes-Granini tutvustab omaenda kvaliteedimärki kestlikult kasvatatud puuviljadest valmistatud mahlade jaoks.
» rohkem teavet

Vastutustundlik käitumine on kindel osa meie kontserni strateegiast
» rohkem teavet