OLEME KLIIMANEUTRAALNE ETTEVÕTE

Meie eesmärk on anda oma märkimisväärne panus kliimamuutustega võitlemiseks ning vähendada järkjärgult ja kompenseerida kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad meie otsese ja kaudse tegevuse tulemusel. Oma eesmärgi saavutamiseks viime pidevalt ellu uusi algatusi: kaasajastame tehaseid, ostame taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiat. 2021. aastal astusime veel ühe tähtsa sammu – saime kliimaneutraalseks ettevõtteks.

 

MEIE KAITSE ALL ON 17 872 HEKTARIT AMAZONASE METSA

Alates 2021. aasta algusest sai ettevõte Eckes-Granini Lietuva - nagu ka kogu Eckes-Granini grupp - kliimaneutraalseks ettevõtteks. Koostöös ettevõttega ClimatePartner tegime kindlaks milline on meie ettevõtete jäetav CO2 jälg, mis tekib energia-ja soojuskulude, jäätmete ümbertöötlemise, töötajate tööle ja tagasi sõitude, samuti ka ärireiside tõttu.

2019. aastal atmosfääri paisatud 645 tonni süsinikdioksiidi kompenseerisime andes oma panuse metsakaitse projekti täitmisesse. Seda projekti arendatakse Portellos, Parose osariigis, Brasiilias. See projekt tagab, et igal aastal säilitatakse ainuüksi Eckes-Granini Lietuva initsiatiivil 268 hektarit Amazonase regiooni metsa. Kogu Eckes-Granini grupi toetusel säilib 17 872 hektarit Amazonase vihmametsa. See arv võrdub rohkem kui 25 000 jalgpalliväljakuga. Projekti eesmärk – anda metsamaa käsutamise õigused Portellose elanikele ja tagada, et mets oleks pika aja jooksul kaitstud raiete ja põllumajandusliku kasutamise eest. Klõpsates sellel lingil saate ettevõtte ClimatePartner veebilehel lugeda rohkem teavet selle projekti kohta.

Kvaliteetsed puuviljad on iga Eckes-Granini toote aluseks.
» rohkem teavet

Ambitsioonika ja kirgliku tiimita oleks meie muutumine üheks kõige kestlikumaks mahlatootjaks mõeldamatu.
» rohkem teavet

Vastutustundlik käitumine on kindel osa meie kontserni strateegiast
» rohkem teavet