Andmete privaatsuse avaldus

Andmete privaatsuse avaldus

UAB „Eckes-Granini Baltic“

Kuupäev: 2018.04.30

UAB „Eckes-Granini Baltic“ (edaspidi: Eckes-Granini) valdab veebisaiti, mis on ligipääsetav domeenil www.eckes-granini.ee (edaspidi: veebisait). Järgnevaga teavitame teid isikuandmete kogumisest selle veebisaidi kasutamisel. Isikuandmed on kõik andmed, mida saab seostada teie isikliku teabega, näiteks nimi, aadress, e-posti aadressid, kasutaja käitumine.

Teie andmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse andmekaitseseaduste, eeskätt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi: AKÜM) järgi järgmises korras:

1. Isikuandmete kogumine teabe-eesmärgil kasutamiseks

(1) Kui kasutate veebisaiti üksnes informatsiooni eesmärgil, s.t kui te ei logi selle kasutamiseks sisse, ei registreeru või ei märgi mingit muud informatsiooni, siis ei kogu me mingeid isikuandmeid, välja arvatud neid andmeid, mille teie lehitseja saadab selleks, et saaksite veebisaiti külastada. Sellised andmed on:

 •  IP-aadress;
 •  päringu kuupäev ja kellaaeg;
 •  ajavööndite vahe võrreldes Greenwichi keskmise päikeseajaga (GMT) ;
 •  päringu sisu (konkreetne lehekülg) ;
 •  ligipääsu olek, HTTP oleku kood;
 •  edastatud andmete kogus;
 •  veebisait, kust päring esitatakse;
 •  lehitseja;
 •  operatsioonisüsteem ja selle liides;
 •  lehitseja tarkvara keel ja versioon.

(2) Peale selle salvestatakse teie arvutis veebisaidi kasutamise korral küpsised. Küpsised on väikesed kõvakettale talletatavad tekstifailid, mis saadetakse teie kasutatavale lehitsejale ja mille kaudu edastatakse nende algorganile (antud juhul meile) teatud informatsiooni. Küpsisel on tavaliselt domeeni, kust küpsis pärineb, nimetus, küpsise „aegumistähtaeg” ja tähendus – enamasti juhuslikult genereeritud unikaalne arv. Küpsised ei saa käivitada mingeid programme ega kanda teie arvutisse viiruseid. Need aitavad veebisaidi mugavamaks ja tõhusamaks muuta.

a) See veebisait kasutab järgmiseid küpsiseid:

 •  ajutisi (ajutiseks kasutuseks);
 •  pikaajalisi (kasutatakse piiratud aja vältel);
 •  kolmandate osapoolte küpsiseid (kolmandate osapoolte teenusepakkujatelt);
 •  lokaalseid üldobjekte ehk flash-küpsiseid (alaliseks kasutuseks).

b) Seansi küpsised kustutatakse lehitseja sulgemisel automaatselt. Sellised küpsised hõlmavad ennekõike seansi küpsiseid. Neis on talletatud niinimetatud seansi ID, millega teie lehitseja erinevad päringud saab arvata üldseansi hulka. See võimaldab teie arvuti ära tunda, kui te veebisaidile naasete. Seansi küpsised kustutatakse väljalogimisel või lehitseja sulgemisel.

Pikaajalised küpsised kustutatakse kindlaks määratud tähtaja järel (see aeg võib küpsistel erinev olla) automaatselt. Teil on võimalik need küpsised oma lehitseja turvaseadetes igal hetkel kustutada.

d) Te saate oma lehitseja seaded konfigureerida enda soovi järgi ja näiteks loobuda kolmandate osapoolte või kõikide küpsiste vastuvõtmisest. Teave küpsiste töötlemise ja kustutamise kohta ning enim kasutatavate lehitsejate vastavad juhised leiate ka aadressil https://www.whoishostingthis.com/resources/cookies-guide/. Ent pidage silmas, et sellisel juhul ei saa te kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone.

e) Kasutatavaid lokaalseid üldobjekte ehk flash-küpsiseid ei salvesta teie lehitseja, vaid teie flash-pistikprogramm. Need küpsised kaitsevad vajalikke andmeid sõltumata kasutatavast lehitsejast ja neil ei ole automaatselt määratavat aegumistähtpäeva. Kui te ei soovi, et lokaalseid üldobjekte salvestataks, peate installima vastava pistikprogrammi.

(3) Seda teavet hoitakse eraldi meie kõikidest muudest hallatavatest andmetest. See tähendab, et küpsiste andmed ei ole seotud muude teie saadetavate andmetega.

2. Isikuandmete kogumine personaliseeritud kasutamiseks

(1) Peale veebisaidi kasutuse üksnes informatiivsel eesmärgil pakume veel mitmesuguseid teenuseid, mida saate kasutada, kui need teid huvitavad. Selleks peate üldjuhul esitama täiendavaid isikuandmeid, mida me kasutame vastava teenuse osutamiseks. Teid teavitatakse, kui teil on võimalus esitada vabatahtlikult lisateavet. Me kogume, töötleme ja kasutame vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud selleks, et saaksite kasutada veebisaiti ja/või täita meiega sõlmitud lepingut, samuti teie enda esitatud andmeid. Need hõlmavad ennekõike põhiandmeid ja kasutajaandmeid, mis võidakse saata meie veebisaidil olevate vormide täitmisega, s.o:

 •  ettevõte;
 •  nimi (mille moodustavad pöördumisvorm, ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, sugu);
 •  aadress;
 •  telefoninumber;
 •  faksi number;
 •  e-posti aadress;
 •  sünnikuupäev;
 •  kasutaja registreerimis- ja sisselogimisandmed;
 •  kasutaja pangaandmed;
 •  KMKR number (ei ole kohustuslik).

(2) Vajaduse korral kasutame inventeeritud andmeid ja kasutajaandmeid selleks, et sõlmida teiega lepingulised suhted, esitada nende sisu, muuta või lõpetada need ning täita oma lepingulisi kohustusi, samuti kasutaja logimiseks veebisaidile ja selleks, et saaksime teie soovi korral teiega ühendust võtta või kui see on lepinguliste suhete raames vajalik või seaduses lubatud.

Isikuandmeid (välja arvatud järgnevalt märgitud kolmandate teenusepakkujate kogutud andmeid) hoitakse ja töödeldakse Euroopa Liidus.

3. Kustutusaeg

Kui käesolevas andmete privaatsuse avalduses ei ole märgitud teisiti, talletame teie andmed üksnes nii kauaks, kui see on vajalik, näiteks teilt saadud päringu töötlemiseks. Seega teie isikuandmed kustutatakse pärast teie päringu töötlust, välja arvatud juhul, kui lepitakse kokku teisiti.

Inventeeritud andmed kustutatakse kaks aastat pärast lepinguliste suhete katkemist kalendriaasta lõpus, välja arvatud juhul, kui neid tuleb säilitada pikema aja vältel ja see on seaduses lubatud.

4. Kasutajaandmete anonüümne statistiline analüüs

Meil on õigus luua kasutajaprofiile, kasutades reklaami, turu-uuringute või veebisaidi loomise eesmärgil pseudonüümi, et rahuldada kasutajate vajadusi (välja arvatud juhul, kui te olete selle vastu). Täpsemalt, me analüüsime statistilisel eesmärgil anonüümselt kasutajate andmeid, et luua kasutajate vajadustele vastavat veebisaiti. Teil on võimalik oma isikuandmete kasutamisega mitte nõustuda. Selleks saatke meile teade (kontaktandmed on toodud p 14).

5. Google Analyticsi kasutamine

(1) See veebisait kasutab Google Inc.’i (Google) pakutavat veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid – tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutis ja mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutust. Küpsises talletatav teave teie veebisaidi-kasutuse kohta saadetakse USA-sse Google’i serverisse, kus seda ka hoitakse. Kui sellel veebilehel on sisse lülitatud IP-anonümiseerimine, siis Euroopa Liidu liikmesriikides ja muudes riikides, kes on allkirjastanud Euroopa majandusruumi kokkuleppe, lühendatakse teie IP-aadress enne saatmist. Vaid erandjuhtudel saadetakse USA-sse Google’i serverisse kogu IP-aadress ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet selle veebisaidi operaatori nimel, et analüüsida, kuidas te veebisaiti kasutate, koostada aruanded tegevuse kohta veebisaidil ning osutada veebisaidi operaatorile edasisi veebisaidi ja interneti kasutamise teenuseid.

(2) IP-aadressi, mille teie lehitseja Google Analyticsi teenuse kasutamisel edastab, ei liideta muude Google’il olemas olevate andmetega.

(3) Teil on võimalik küpsiste talletamine blokeerida, tehes lehitseja tarkvaras vastavad seademuudatused, kuid pidage silmas, et siis ei saa te kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone.

(4) Samuti on teil võimalik keelata küpsise andmete kogumine veebisaidi kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) ja nende andmete töötlemine (mida teeb Google). Selleks laadige alla ja installige lehitseja pistikprogramm siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(5) See veebisait kasutab Google Analyticsit laiendiga _anonymizeIp(). See tähendab, et IP-aadresse töödeldakse üksnes lühendatud vormis, et vältida otsest seost isikuga.

(6) Google Analyticsi kasutamisel järgitakse tingimusi, mille Saksamaa andmekaitseinstitutsioonid on Google’iga kooskõlastanud. Info kolmanda osapoole teenusepakkuja kohta: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, faks +353 (1) 436 1001. Kasutustingimused: https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google’i andmekaitseinfo: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Google’i privaatsuspoliitika: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

6. etrackeri kasutus

(1) Sellel veebilehel kogutakse ja säilitatakse andmeid turunduse ja optimeerimise eesmärgil etracker GmbH (www.etracker.com) tehnoloogiate abil. Kogutud andmeid võidakse kasutada pseudonüümiga kasutajaprofiilide loomiseks. Selleks võidakse kasutada küpsiseid. etrackeri tehnoloogiate abil kogutud andmeid ei kasutata andmesubjekti eraldi nõusolekuta veebisaidi külastaja isikusamasuse tuvastamiseks ja andmeid ei liideta isikuandmetega pseudonüümi omaniku kohta. Andmete kogumise ja talletamise saab igal hetkel tühistada ning seda kohaldatakse tulevikus kogutavate andmete suhtes.

(2) Teil on võimalik küpsiste talletamine blokeerida, tehes lehitseja tarkvaras vastavad seademuudatused, kuid pidage silmas, et siis ei saa te kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone.

7. E-postiga saadetav uudiskiri/loosimine

(1) Teie eraldi nõusoleku korral võime teile e-postiga saata teavet veebisaidi kasutuse kohta ja üldinfot klientide kohta (uudiskiri). Sama kehtib ka juhul, kui annate eraldi nõusoleku osaleda mõnel meie loosimisel. Teie nõusolek registreeritakse ning teil on igal ajahetkel võimalik nõusoleku sisu ja see poliitika üle vaadata. Teil on alati võimalus oma nõusolek edaspidi kogutava informatsiooni kohta tagasi võtta. Teil on võimalus tagasi võtta oma nõusolek andmetöötluse kohta otseturunduse eesmärgil (kontaktandmeid vt p 14).

8. Google AdSense’i ja BingAdsi kasutamine

(1) Me kasutame sellel veebisaidil internetiteenuseid Google AdSense ja Bing Ads.

(2) Kui te külastate meie veebisaiti, siis teenuseosutajaid informeeritakse sellest. Selleks paigutavad teenuseosutajad teie arvutisse küpsise. Kogutakse käesoleva poliitika punktis 1 märgitud andmeid. Samuti kasutatakse niinimetatud veebiindikaatoreid – läbipaistvaid graafilisi kujutisi, mille abil analüüsitakse kasutaja käitumist sellel veebisaidil. IP-aadressi, mille teie lehitseja selle teenuse kasutamisel edastab, ei liideta muude teenusepakkujal olemas olevate andmetega. Meil puudub igasugune kontroll kogutavate andmete üle ja me ei tea kogutavate andmete kogumahtu. Need andmed saadetakse USA-sse, kus neid analüüsitakse. Võimalik, et need andmed edastatakse teenuseosutaja lepingupartneritele ja riigiinstitutsioonidele.

(3) Google AdSense’il saab keelata küpsiste installimise mitmel viisil: a) valige lehitseja tarkvara vastavad seaded, s.t kui blokeerite kolmandate osapoolte küpsised, siis te ei näe kolmandate teenusepakkujate reklaami; b) deaktiveerige https://adssettings.google.com/authenticated kaudu reklaamiteemad, mis Google’i kasutamisel kuvatakse, kuid seade tühistatakse, kui kustutate küpsised; c) deaktiveerige http://www.aboutads.info/choices kaudu teenuseosutajate kuvatavad reklaamiteemad, mis on osa eneseregulatsiooni kampaaniast „Reklaami kohta”, kuid seade tühistatakse, kui kustutate küpsised; d) deaktiveerige see lehitsejas Firefox, Internet Explorer või Google Chrome http://www.google.com/settings/ads/plugin kaudu igaveseks. Ent pidage silmas, et siis võib juhtuda, et te ei saa kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone.

(4) Täpsemat teavet andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja mahu kohta, samuti lisainfot enda õiguste kohta selles küsimuses ja parameetrite valikute kohta oma privaatsuse kaitseks saate:

a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; reklaami privaatsustingimused – http://www.google.de/intl/en/policies/technologies/ads/ ja info DoubleClicki küpsiste kohta – https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en

b) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; https://privacv.microsoft.com/privacvstatement.

9. Sotsiaalmeedia pistikprogrammid ja kolmandate osapoolte teenused

a) Sotsiaalmeedia pistikprogrammide kasutamine

(1) Praegusel hetkel kasutame selliseid sotsiaalmeedia pistikprogramme: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, LinkedIn ja Xing. Kasutame niinimetatud kahe klõpsu lahendust. See tähendab, et kui külastate meie veebisaiti, siis alguses ei edastata nende pistikprogrammide teenusepakkujale mingeid isikuandmeid. Pistikprogrammi teenusepakkuja nägemiseks vedage kursor hallile esitähega aknale. Isikuandmed edastatakse üksnes siis, kui klõpsate mõnele pistikprogrammile. Aktiivsele pistikprogrammile klõpsamisel saadetakse andmed automaatselt vastavale teenuseosutajale ja need jäävad sinna hoiule (USA teenusepakkuja korral USA-sse). Meil puudub igasugune kontroll kogutavate ja kasutatavate andmete töötlemistoimingute üle ning me ei tea kogutavate andmete kogumahtu, kogumise eesmärki ega talletamisaja pikkust. Et teenuseosutaja kogub andmeid ennekõike küpsiste kaudu, soovitame enne hallile aknale klõpsamist kustutada lehitseja turvaseadetes kõik küpsised.

(2) Kui aktiveerite pistikprogrammi, teavitatakse selle teenusepakkujat, et olete jõudnud meie veebisaidi vastavale lehele. Peale selle edastatakse käesoleva poliitika I osa punktis 1 märgitud andmed, samas Facebookis ja Xingis kogutakse vastavate teenusepakkujate andmete kohaselt Saksamaal üksnes anonüümseid IP-aadresse. Nõnda juhtub olenemata sellest, kas teil on selle teenusepakkuja konto ja kas olete sinna sisse loginud või mitte. Kui olete teenusepakkuja kontole sisse loginud, arvatakse need andmed otse teie konto juurde. Kui klõpsate aktiveeritud nuppu ja näiteks viidet kodulehele, salvestab teenuseosutaja selle info samuti teie kasutajakontol ja teavitab sellest ametlikult teie kontaktisikuid. Kui te ei soovi, et andmed arvataks teie profiili juurde, peate enne nupu aktiveerimist välja logima.

(3) Teenuseosutaja talletab need andmed kasutusprofiilidena ja kasutab neid reklaamiks, turu-uuringuteks ja/või veebilehe loomiseks, et vastata kasutajate vajadustele. Sellist analüüsi (samuti kasutajatega, kes ei ole sisse loginud) tehakse ennekõike selleks, et oleks võimalik esitada kohast reklaami ja informeerida sotsiaalvõrgustiku teisi kasutajaid teie tegevuse kohta meie veebisaidil. Teil on õigus mitte nõustuda nende kasutajaprofiilide loomisega – selleks võtke ühendust vastava teenuseosutajaga.

(4) Rohkem teavet andmete kogumise eesmärgi, mahu ning selle kohta, kuidas vastavad teenuseosutajad neid töötlevad, leiate nende teenusepakkujate andmeprivaatsuspoliitikast (viiteid vt allpool). Samuti saate sealt täiendavat infot enda õiguste kohta selles küsimuses ja seadete valikute kohta oma privaatsuse kaitseks.

(5) Vastavate teenusepakkujate aadressid ja URL-viited nende andmeprivaatsuspoliitikale:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA, http://www.facebook.com/policy.php.;

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.;

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA, https://twitter.com/privacy.;

d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, https://help.instagram.com/155833707900388/;

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA, http://www.linkedin.com/legal/privacv-policv;

f) Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa, http://www.xing.com/privacy.

b) Kolmandate osapoolte teenuste integreerimine

(1) Oleme oma veebisaidile integreerinud YouTube’i videosalvestised, mis asuvad http://www.YouTube.com ja mida saab esitada otse meie veebisaidil. Kõik need on integreeritud „tugevdatud andmekaitserežiimi”, s.t andmeid teie kui kasutaja kohta YouTube’ile ei saadeta, kui te videosalvestise esitust ei käivita. Üksnes videoesituse käivitamisel saadetakse punktis 2 märgitud andmed. Meil puudub igasugune kontroll nende andmete saatmise üle. Lisaks oleme sellele veebisaidile integreerinud sisu järgmistelt kolmanda osapoole teenuseosutajatelt: Google Maps.

(2) Kui te külastate veebisaiti, teavitatakse kolmanda osapoole teenuseosutajat, et jõudsite vastavale veebilehele. Kogutakse käesoleva poliitika punktis 1 märgitud andmeid. Andmeid kogutakse olenemata sellest, kas see kolmanda osapoole teenuseosutaja on teile loonud kasutajakonto, kuhu olete sisse loginud, või mitte. Kui olete pistikprogrammi teenusepakkuja kontole sisse loginud, arvatakse need andmed otse teie konto juurde. Kui te ei soovi, et andmed arvataks teie profiili juurde, mille kolmanda osapoole teenuseosutaja on loonud, peate enne nupu aktiveerimist välja logima.

(3) Kolmanda osapoole teenuseosutaja talletab need andmed kasutusprofiilidena ja kasutab neid reklaamiks, turu-uuringuteks ja/või veebilehe loomiseks, et vastata kasutajate vajadustele. Sellist analüüsi (samuti kasutajate kohta, kes ei ole sisse loginud) tehakse ennekõike selleks, et oleks võimalik esitada kohast reklaami. Teil on õigus mitte nõustuda nende kasutajaprofiilide loomisega – selleks võtke ühendust vastava kolmanda osapoole teenuseosutajaga.

(4) Rohkem teavet andmete kogumise eesmärgi, mahu ning selle kohta, kuidas kolmandate osapoolte teenuseosutajad neid töötlevad, leiate nende teenusepakkujate andmeprivaatsuspoliitikast (viiteid vt allpool).

Samuti saate sealt täiendavat infot enda õiguste kohta selles küsimuses ja seadete valikute kohta oma privaatsuse kaitseks.

(5) Vastavate teenusepakkujate aadressid ja URL-viited nende andmeprivaatsuspoliitikale:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

10. Alltöövõtjad

Me kasutame isikuandmete töötlemiseks alltöövõtjaid ja sõlmime nendega AKÜM-i artikli 28 nõuete kohaselt lepingud.

Veebisaidi majutamiseks kasutatav alltöövõtja: 

Adacor Hosting GmbH, Kaiserleistrasse 51, D-63067 Offenbach am Main, Saksamaa;

www.adacor.com

11. Isikuandmete kaitse

Kasutajate isikuandmete kaitseks kasutame AKÜM-i artikli 32 nõuetele vastavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Kõik meie töötajad, kes osalevad isikuandmete töötlemises, kohustuvad andmed salajas hoidma. Kasutaja isikuandmete saatmisel veebisaidile need šifreeritakse HTTPS-i abil.

12. Õiguslik alus

Andmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus on sätestatud TMG art 12, 13, 14 ja 15, AKÜM-i art 6 p 1 alapunktides a, b ja f ning UWG art 7 p 2 alapunktis 3 ja p 3.

13. Andmesubjektide õigused

Kasutaja ja muud andmesubjektid võivad meilt enda isikuandmete seisukohast nõuda järgmisi õigusi:

 •  õigust infole,
 •  õigust parandustele,
 •  õigust kustutamisele,
 •  õigust piirata andmetöötlust,
 •  õigust mitte nõustuda töötlusega,
 •  õigust andmete ülekandmisele.

      

14. Teenuseosutaja, vastutav organ, kontaktandmed, mittenõustumine, nõusolekust taganemine

Teenuseosutaja ja vastutav organ AKÜM-i art 4 p 7 järgi on:

UAB „Eckes-Granini Baltic“

Laisvės pr. 125, 06118 Vilnius, Leedu

Märkige aadress

info.lt@eckes-granini.com 

Kõik teabe-, muudatus- ja kustutamispalved, mittenõustumised ja nõusolekust taganemised, andmetöötluse piiramisõiguse ja andmete ülekandmisõiguse kinnitused, samuti kasutaja märkused ja küsimused andmekaitse kohta tuleb saata sellel aadressil.


15. Andmekaitse järelevalveinstitutsioon ja kaebeõigus

Meie eest vastutav andmekaitse järelevalveinstitutsioon, kuhu saab saata kõik kaebused andmekaitseõiguse rikkumise kohta:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz Hintere Bleiche 34 55116 Mainz

Telefon +49 (0) 6131 208 2449

Faks +49 (0) 6131 208 2497

Koduleht https://www.datenschutz.rlp.de/

E-post poststelle@datenschutz.rlp.de

16. Andmekaitseametnik

Meie välis-andmekaitseametnik on Mainzi advokaat Stephan Schmidt. Temaga saab ühendust võtta aadressil datenschutz@eckes-granini.de või meie postiaadressil (lisage märge „andmekaitseametnik”).

17. Käesoleva andmete privaatsuseavalduse uuendamine

Käesoleva andmete privaatsusavalduse sisu tuleb aeg-ajalt uuendada. Sellepärast jätame endale õiguse seda poliitikat mis tahes hetkel muuta. Enne andmete privaatsusavalduse muudetud versiooni jõustumist saadame selle e-posti teel registreeritud kasutajatele ja avaldame samas kohas, kus on käesolev andmete privaatsusavaldus.