UAB „Eckes-Granini Baltic“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB "Eckes-Granini Baltic" elektros gamybai“

UAB „Eckes-Granini Baltic“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB "Eckes-Granini Baltic" elektros gamybai“ (projekto Nr. 02-011-K- 0146), kuris yra dalinai finansuojamas ES fondų lėšomis.

Projekto tikslas - didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Eckes-Granini Baltic“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti elektros energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 412 905 Eur.

Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 206 425,50 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. rugpjūčio mėn.

Aukštos kokybės vaisiai yra kiekvieno „Eckes-Granini“ produkto pagrindas.
» daugiau informacijos

Mes turime tikslą ženkliai prisidėti prie kovos su klimato kaita. Esame klimatui neutrali bendrovė.                        » daugiau informacijos

„Eckes-Granini“ pristato savo sulčių iš tvariai užaugintų vaisių kokybės ženklą. 
» daugiau informacijos

Be ambicingos ir aistringos komandos mūsų virsmas viena iš tvariausių sulčių gamintojų būtų neįsivaizduojamas.
» daugiau informacijos

TVARUMO IR APLINKOSAUGOS ATASKAITA

Atsakingas elgesys yra svarbus mūsų bendrovės strategijos komponentas.
» daugiau informacijos